Subscribe in a reader

อยู่ด้วยกันจนมันคุ้นเคย ได้มองเธอจนมันคุ้นตา
สิ่งที่ฉันเคยชินเรื่อยมาคือเธอคนนี้
ก็ไม่รู้ว่าใจมันคิดยังไงกับเธอสักที
ทุกเรื่องดีๆ ฉันมองไม่เห็นมัน

อยู่ด้วยกันไม่เคยรู้ใจ ขาดเธอไปเพิ่งจะรู้ตัว
สิ่งที่มันเติมเต็มหัวใจฉันมันขาดหาย
ไม่มีเธอทำไมมันเหงาจนใจแทบทนไม่ไหว
ทุกเรื่องมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะเธอ

คนคนหนึ่งเพิ่งรู้ว่าเธอสำคัญเกินใคร
และเป็นคนเดียวที่ใจแอบเก็บซ่อนไว้มานาน
เกิดขึ้นโดยไม่ทันรู้ตัว ไม่อาจจะฝืนความต้องการ
มันคงห้ามไว้ไม่ทัน เมื่อใจทั้งหมดของฉันรักเธอ

อยู่ด้วยกันไม่เคยเข้าใจ ใกล้เท่าไรไม่เคยเห็นค่า
สิ่งที่ดูว่าชินสายตาฉันมองข้ามไป
ไม่มีเธอทำไมมันเหงาจนใจแทบทนไม่ไหว
ทุกเรื่องมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะเธอ

คนคนหนึ่งเพิ่งรู้ว่าเธอสำคัญเกินใคร
และเป็นคนเดียวที่ใจแอบเก็บซ่อนไว้มานาน
เกิดขึ้นโดยไม่ทันรู้ตัว ไม่อาจจะฝืนความต้องการ
มันคงห้ามไว้ไม่ทัน เมื่อใจทั้งหมดของฉันรักเธอ

คนคนหนึ่งเพิ่งรู้ว่าเธอสำคัญเกินใคร
และเป็นคนเดียวที่ใจแอบเก็บซ่อนไว้มานาน
เกิดขึ้นโดยไม่ทันรู้ตัว ไม่อาจจะฝืนความต้องการ
มันคงห้ามไว้ไม่ทัน เมื่อใจทั้งหมดของฉันรักเธอ

Comment

Comment:

Tweet

Recommend

Tags